Anti-Spam Beleid

‘KunsT met een grote T’ is een evenement waarbij een inschrijver zich middels een inschrijfformulier heeft aangemeld.

‘KunsT met een grote T’ heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel.
Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd.
Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda.
Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen.
(Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

‘KunsT met een grote T’ zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.
Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door dit door per mail door te geven via het volgende email adres – info@kunstmeteengrotet.nl