Algemene Voorwaarden

Welkom op onze website.

Disclaimer

Als u doorgaat met het gebruik van deze website (www.kunstmeteengrotet.nl) gaat u akkoord met de volgende bepalingen en algemene voorwaarden ten aanzien van het gebruik, samen met het privacy beleid.
Als u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden en bepalingen, maak dan geen gebruik van onze website.

Het evenement KunsT met ’n grote T is eigendom van en wordt georganiseerd door Stichting Serviceprojecten Rotary Club Nuenen.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • De Stichting: de eigenaar van deze website
 • Gebruik: alle denkbare handelingen, uitingen en publicaties
 • ‘Kunst met ’n grote T’ of ‘wij’ of ‘ons’ verwijst naar de eigenaar van deze website
 • ‘u’ verwijst naar de gebruiker (bezoeker) van deze website
 • De inhoud: alle in deze website aanwezige informatie, gegevens en afbeeldingen.

Door de website te gebruiken, stemt u in met onze disclaimer.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 1. De inhoud van de pagina’s van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik, en kan worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. De inhoud is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij noch derden, bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die worden aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat de informatie en het materiaal onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten
  en wij uitdrukkelijk zijn uitgesloten voor aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste zin toegestaan door de wet.
 3. Uw gebruik van de informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.
 4. Deze website bevat materiaal dat eigendom is van, of in licentie is bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, lay-out, uitstraling en afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden en formulieren.
 5. Alle handelsmerken op deze website, die niet het eigendom van of in licentie gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
 6. Ongeoorloofd gebruik van deze website of delen daarvan, maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de Stichting en kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit.
 7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijk aan de Stichting te worden verzocht. Uitsluitend na verkregen toestemming van de Stichting is het gebruik (al dan niet onder voorwaarden) toegestaan, onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de Stichting.
 8. Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak, en om nadere informatie te verstrekken.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s). De Stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

 

Nadere informatie :

E : info@kunstmeteengrotet.nl

 

Copyright ©KunsT met ‘n grote T. Alle rechten voorbehouden.
Ongeoorloofde duplicatie of publicatie van enig materiaal van deze site is nadrukkelijk verboden.