Aansprakelijkheid

Disclaimer 

Het “KunsT met ’n grote T” evenement is een activiteit van de Stichting Service Projecten Rotary Club Nuenen, hierna te noemen de “Stichting”

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de Stichting: de eigenaar van deze website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– je of u: de gebruiker (bezoeker) van deze website;
– de inhoud: alle in deze website aanwezige inhoud;

  1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina en deze website die je nu bekijkt.
    Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
  2. De inhoud is door de Stichting  met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de Stichting  aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. De Stichting is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie :

E : info@kunstmeteengrotet.nl

Copyright ©KunsT met een grote T.  Alle rechten voorbehouden.
Ongeoorloofde duplicatie of publicatie van enig materiaal van deze site is nadrukkelijk verboden.