Algemene Voorwaarden

Welkom op onze website.

Als je doorgaat met het gebruik van deze website, ga je akkoord met de volgende bepalingen en algemene voorwaarden van het gebruik, samen met het privacy-beleid
van KunsT met een grote T. Als je het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden en bepalingen, maak dan geen gebruik van onze website.

De term KunsT met een grote T ‘of’ ons ‘of’ wij ‘verwijst naar de eigenaar van de website. De term ‘u’ of ‘je’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 1. De inhoud van de pagina’s van deze website is voor jouw algemene informatie en gebruik, en kan worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, de prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie
  en materialen welke worden aangeboden op deze website voor een bepaald doel. Je erkent dat de informatie en het materiaal onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten
  en wij uitdrukkelijk zijn uitgesloten voor aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste zin toegestaan door de wet.
 3. Jouw gebruik van de informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan jouw specifieke eisen voldoen.
 4. Deze website bevat materiaal dat eigendom is van, of in licentie is bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, lay-out, uitstraling en afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden en formulieren.
 5. Alle handelsmerken op deze website, die niet het eigendom van of in licentie gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
 6. Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit.
 7. Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor jouw gemak, en om nadere informatie te verstrekken.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).

 

Copyright ©KunsT met een grote T. Alle rechten voorbehouden.
Ongeoorloofde duplicatie of publicatie van enig materiaal van deze site is nadrukkelijk verboden.